donderdag 9 april 2009

De Grutto


Grutto's zijn het symbool van het Nederlandse polderlandschap. Nergens ter wereld is deze van oorsprong op riviergraslanden en hoogvenen broedende vogel zo talrijk als in de polders van ons mooie land. Zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto's dan in heel Groot-Brittanniƫ en Frankrijk tezamen! Maar liefst 90% van de Noordwest-Europese gruttopopulatie broedt in ons land.

De Grutto dankt zijn naam aan zijn roep en is daardoor duidelijk herkenbaar. Het is een statige vogel die bij iedere natuurliefhebber respect oproept.

Nederlandse grutto's broeden bij voorkeur op vochtige veengraslanden en leven van wormen en ander kleine dieren dat op of in de bodem leeft. De winter wordt doorgebracht in Westafrikaanse moerassen en rijstvelden. Oorspronkelijk broedden grutto's op riviergraslanden en hoogvenen. Vandaag de dag zijn grutto's in die gebieden nauwelijks nog te vinden. De grutto heeft een, tot recentelijk, uitstekend habitat gevonden in graslanden in agrarisch gebruik. Nu verdwijnt de grutto ook daar bijzonder snel. De Grutto is erg stekvast en trekken meestal terug naar hun geboorteplaats en zijn daar erg trouw aan. De Grutto is een bedreigde vogelsoort. De snelle veranderingen binnen de agrarische sector verstoord de populatie het aantal broedparen neemt per jaar drastisch af. Daarnaast wordt de verzuring van de grond en het zakken van het waterpeil met als gevolg minder wormen en voedsel voor de Grutto als oorzaak aangegeven. Hiernaast zorgen het eerder maaien van de grasvelden er voor dat jonge Grutto's niet overleven.
De Grutto staat dan ook op de Rode Lijst.
Al met al een zorgelijke zaak, die Europese aandacht krijgt.

Er bestaat nog een gruttosoort, de Rosse Grutto (Limosa lapponica lapponica). Deze broedt niet in Nederland maar overwintert hier in vrij groot aantal. De grutto heeft ook een ondersoort, de 'IJslandse grutto' (Limosa limosa islandica), welke in klein aantal doortrekt. Enkele ijslandse grutto's overwinteren in Nederland.
Photobucket

Photobucket

Labels: , ,

2 reacties:

Anonymous Franka zei...

Triest, maar waar. De grutto wordt met uitsterven bedreigd. Ik zie het met eigen ogen gebeuren, ieder jaar zie ik minder grutto's in de polders boven Amsterdam. En ik hou zoveel van deze elegante weidevogel. Gelukkig zie ik wel steeds meer bordjes verschijnen waarop staat dat bepaalde percelen niet betreden mogen worden i.v.m. het broedseizoen. Er is dus een tegenbeweging op gang gekomen. We kunnen alleen maar hopen dat het niet te laat is.

Je foto's zijn trouwens ook prachtig! Ik vind met name de bovenste een topper.

9 april 2009 09:56  
Anonymous thijs broekkamp zei...

Inderdaad erg jammer dat deze prachtige vogel met uitsterven wordt bedreigd!
Hele mooie foto's!

10 april 2009 11:07  

Een reactie plaatsen

Als u een reactie wilt plaatsen moet u als u een bezoeker bent bij "reageer als", de optie "naam/url" kiezen.
Voor het plaatsen van het bericht wordt om een verificatie code gevraagd om spam te voorkomen

<< Startpagina